Mere frihed

I Liberal Alliance Aarhus er vi dedikerede til at fremme frihed, som vi mener er hjørnestenen i et blomstrende og inkluderende samfund. Selvom mange af de regulerende bånd er knyttet på Christiansborg, er der stadig meget, der kan gøres på lokalt plan. I hjertet af vores vision ligger overbevisningen om, at borgerens vel skal være centralt i enhver beslutningstagning. Det er afgørende, at vi inkluderer borgerne i større beslutninger og tager deres meninger alvorligt i stedet for at foregive demokrati. Vi skal behandle borgerne som ansvarlige individer, der har pligt til at tage vare på sig selv, hvor det er muligt.

Vi stræber efter at gøre Aarhus til en frikommune, hvor vi fokuserer på at levere ensartede ydelser, der minimerer behovet for tilsyn og kontrol, og dermed afværger risikoen for et stikkersamfund. Ved at frigøre vores offentlige ansatte, herunder socialrådgivere, SOSU-medarbejdere, og andre, fra bureaukratiske byrder, kan vi give dem friheden til at fokusere på deres kerneopgaver. Dette skift fra at fokusere på interne processer til konkrete resultater vil i sidste ende forbedre borgernes evne til at klare sig selv og forbedre serviceleveringen.

Liberal Alliance Aarhus er forpligtet til at sikre, at de kerneydelser, vi tilbyder, er på et tilfredsstillende niveau. Vi har bemærket, at besparelser på ældre- og handicapområdet har ført os ned på et uacceptabelt niveau. Vores fokus bør skifte fra at spare på de ‘varme hænder’ til at reducere bureaukratiets ‘kolde hænder’. Hver enkelt borger fortjener respekt og individuel opmærksomhed i forhold til deres behov og ønsker. Kommunen skal være en facilitator, ikke en opdragende myndighed.

Sammen kan vi gøre Aarhus til et symbol på frihed og ansvar, der fremmer både individuelle og kollektive mål.

Andre emner

Liberal Alliance Aarhus ønsker at skabe et mere frit Aarhus.
Kontakt bestyrelen eller en af vores folkevalgte eller kandidater for at høre nærmere. 

Liberal Alliances Ungdom

Liberal Alliances Ungdom er en vigtig del af LA Aarhus med sine mange medlemmer og evner til at skabe spændende arrangementer for både unge og voksne. Vi sætter stor pris på LAU’s mange aktiviteter i byen.

Kontakt

Vi bestræber os på at besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

 • Formand
  Oliver Vincent Roed
  +45 26222118
  Kontakt@liberalallianceaarhus.dk

 • Næstformand
  Nicklas Bernt Jensen

 • Kasserer
  Søren Møller Jensen

 • Rune Meilandt

 • Jacob Kampman

 • Simon Høy

 • Kaj Fischer Holm