Mindre bureaukrati

Bureaukratiet ligger som en kvælende dyne over offentligt ansatte og borgere. Der er efterhånden skabt et lag
af administratorer, der i stort og småt regulerer vores adfærd på arbejdspladsen og i dagliglivet, og som for
en stor dels vedkommende blot laver regler, som andre administratorer så skal kontrollere.

Afbureaukratiseringen er tæt forbundet med frigørelsen af borgerne; det være sig i privatlivet eller blandt de
offentligt ansatte. De mange kontrolpåbud er et udtryk for manglende tillid til borgerne – en ”vi alene vide-kultur”.

Et andet sted, hvor vi i Aarhus kan mindske bureaukratiet, er på PR-budgettet. Der er alt for mange PR- og
komunikationsmedarbejdere, der arbejder på at profilere de ledende politikere. Mindst 10% – og gerne flere –
af disse medarbejdere burde afskediges.

I Aarhus Kommune har vi magistratsstyre; denne styreform er fordyrende og kan med fordel afskaffes, uden
at service for borgerne forringes.