Mere frihed

Det enkelte menneskes frihed er centralt for et liberalt parti.
Vi vil afskaffe de snærende bånd, der hæmmer individet.
En lang række af disse bånd er skabt på Christiansborg , men på lokalt plan er der alligevel meget, der kan gøres.

Vi kan starte med, at borgerens vel er det centrale i enhver beslutningstagning.
Derfor skal borgerne tages med på råd og spørges ved større beslutninger – og byrådspolitikerne skal tage borgerens mening alvorligt og ikke blot foregøgle demokrati. Samtidig må borgerne behandles som ansvarlige individer med pligt til at tage vare på sig selv, hvor det er muligt.

Nogle eksempler på, hvor borgernes stemme må høres tydeligere og tages til efterretning:
– motorvejsføring
– havvindmøller
– byplanlægning
– byudsmykning
– Marselistunnellen
– mobilitet for bilister og parkeringsmuligheder

Eksempler på, hvor arbejdspladsen/borgerne kan sættes fri:

Børn- og ungeafdelingen:

 •  sæt lærerne fri
 • decentraliser pladsanvisning, elevadministration, planlægning af nye skoler mv.
 • giv skolerne selveje
 • overlad administrationen af skolerne til den enkelte skole
 • giv dagsinstitutionerne selveje, og udvid dagplejen, hvis det ønskes af forældrene
 • pengene skal følge børnene
 • nedlæg HR- og Kommunikationsafdelingen; de er et unødvendigt formynderisk fedtlag
 • give daginstitutionerne mulighed for at udvide åbningstiderne efter forældrenes behov
 • skolerne skal kun understøttes pædagogisk, hvis de ønsker det
 • for udsatte børn og unge er det deres tarv, der er det afgørende.

Socialforvaltningen

 • Aarhus bør være frikommune
 • man bør sigte mod ensartede ydelser, der ikke giver behov for tilsyn og kontrol med den fare
  for et stikkersamfund, vi til tider ser tegn på
 • sæt de offentlige ansatte, herunder socialrådgiverne, sosu’erne mv., fri til at passe deres
  arbejde i stedet for at udfylde formularer
 • fokuser på konkrete resultater, såsom borgernes evne til at klare sig selv, og ikke på interne
  processer, som ikke medfører en forbedret situation for borgerne (ikke New Public
  Management)

Beskæftigelse

 •  udgangspunktet for at få folk i beskæftigelse må være, at der stilles krav til de ledige – og at
  der sanktioneres, hvis ikke disse krav opfyldes. Det gælder både for danskere og indvandrere.
 • jobcentrerne er en fiasko: de bør nedlægges. I Danmark har blot 6% af de ansatte fået et job
  via et jobcenter
 • langtidsubeskæftigede skal tvinges ud på arbejdsmarkedet, hvis de er arbejdsduelige, men ikke
  vil arbejde.

Sundhed og omsorg
Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor de kerneydelser, vi tilbyder borgerne, er tilfredsstillende.
Vi har i flere år konstateret, at besparelser på bl. a. ældreområdet og handicapområdet får os ned på et
uacceptabelt niveau. Det er ikke de varme hænder, der skal spares på, men de kolde hænder,
bureaukratiet.

Og fremfor alt bør der i hvert enkelt tilfælde vises respekt for borgeren og tages hensyn til vedkommendes
ønsker. Kommunen skal ikke være en opdragende myndighed.