Jakob Rixen

Profilbillede af Jakob Rixen

Mit navn er Jakob Rixen. Jeg er 34 år gammel, kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og bosat i Aarhus. Jeg har en bred og alsidig erhvervserfaring, da jeg har mere end 10 års erfaring som efterskole- og gymnasielærer, og mere end 5 års erfaring fra servicesektoren, hvor jeg har arbejdet som tjener og vinhandler. Herudover er jeg medlem af Regionsrådet i Midtjylland og 1. Suppleant til folketinget og byrådet i Aarhus. Privat bor jeg sammen med min kæreste Johanna og vores franske bulldog Bouzy – med en sund interesse for vin, kan man dårligt opkalde sin champagnefarvede hund efter andet end en Grand Cru by.

Jeg er født ind i den frie skoleverden, da mine forældre var efterskolelærere og sidenhen forstanderpar på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole i mere end 25 år, hvorved jeg nærmest har fået de Grundtvigianske tanker om oplysning og frihed ind med modermælken.

Frihed under ansvar har altid været et centralt udgangspunkt for min politiske tilgang, da jeg tror på de alsidige tilbud og den frie konkurrence, som de privat selvejende institutioner tilbyder os på undervisningsområdet – en tilgang som jeg gerne ser udbredt til langt flere områder i vores samfund f.eks. børnepasning og ældrepleje.

Vi lever i et af de frieste lande i verden, hvilket vi skal hylde og værne om – men et af de områder, hvor vi halter bagefter andre lande er friheden til at administrere vores egne penge. Lavere skat er for mig ikke et mål i sig selv, det er derimod et middel til målet – da det vil bidrage til en mindre stat, mindre ensartning og mindre centralisering, da langt flere tilbud vil
kunne udbydes af selvstændige enheder, hvilket vil kunne bidrage til et mere alsidigt tilbud – lidt mindre one-size-fits-all, lidt mere konkurrence og langt mere variation i udbuddet.

Liberalismen adskiller sig fra de øvrige ideologier, da den i højere grad fokuserer på individet frem for fællesskabet. Hvis vi giver individerne mere plads, vil langt flere frivillige fællesskaber kunne blomstre – dette er det sande nord på mit ideologiske kompas, når jeg engagerer mig politisk og kæmper for at holde kursen mod målet: Frihed!