Banner of Liberal Alliance Aarhus

Velkommen til Liberal Alliance Aarhus
Vi vil her orientere dig om de lokalpolitiske emner og aktiviteter i Liberal Alliances aarhusafdeling.

Om lokalforeningen
Vi har en meget aktiv lokalforening, hvor vi
løbende holder faglige og sociale arrangementer. I
foreningen arbejder vi også på at støtte op om
vores lokale byrådsmedlems arbejde og på at
støtte vores øvrige folkevalgte.

Noget for de unge og noget for de mere modne
For de unge under 30 har vi en meget aktiv
ungdomsforening i Århus, der flere gange i
måneden holder faglige -, men også mange sociale
arrangementer og skaber en god stemning i
foreningen.

For de mere modne har vi LA+ netværket for
medlemmer over 60. I LA+ arbejdes der både med
realpolitiske problemstillinger, hvor medlemmerne
ofte byder ind med deres erfaring, men hvor der
også lægges stor vægt på et godt, socialt samvær
omkring arbejdet.

Afdeling for Den Liberale Alliance Aarhus